ثبت نام کنید!
صفحه اصلیشرکت هاصنایع برق و الکترونیک و اتوماسیون صنعتیصنایع برق و الکترونیک و اتوماسیون صنعتی فستـو ایران

فستـو ایران

شرح فعالیت

شرکت فستـو ایران در سال 1353 به عنوان شعبه ای از فستـو آلمان در ایران آغاز به کار کرد. هدف از تاسیس این شرکت ارائـه سیستم های اتوماسیون به ویژه آشنایی با سیستمهـای پنیوماتیکی بود. دیری نپائیـد کـه دامنـه عملکـرد شرکت، همگـام بـا نیازهـای کشـور و در راستـای بالا بـردن کمی، کیـفی و بهـره وری فعالیت هـای صنعتی گستـرده تر شد. فستـو ایـران به منظـور کاهش وابستـگی هـای فنی  و افـزایش دانـش پرسنـل متخصص، فعـالیت خودر را در دو زمینـه تهیـه و توزیع تجهیــزات و آمـوزش اتوماسیون صنعتی پایه ریزی کرده است .

  افزون بر دوره های قبلی پنیوماتیک، هیدرولیک و الکترونیک، در سال 1387 برنامـه ریزی جهت اجرای دوره هـای جدیـد کنتـرل فرآینــد، Process Automation ، Closed loop Hydraulic  و تعمیــرات سیستمهای الکتروپنیوماتیکی نیز در دستور کار قرار گرفته است .

همچنین بسیاری از دوره های فستـو اکنون در هفت نمایندگی مجاز در شهرهای مشهـد، قزوین، رشت تبریز، کرمان، یزد و اصفهان نیز برگـزار می گردد و در پایان هر دوره مدارک بین الملـلی فستـو اعطـا می شود.

اطلاعات تماس شرکت فستـو ایران

استان: تهران

شهرستان: تهران

آدرس دفتر مرکزی: کيلومتر 8 جاده مخصوص کرج، خيابان 16 (رنگين)، خيابان 6، پلاک2

تلفن: 44504986 21 98+

فکس: 44522408 21 98+

پست الکترونیک :

آدرس وب سایت: www.festo.ir


تمامی حقوق این سایت متعلق شرکت بازرگانی و بازاریابی کیان گستر می باشد.